Pivovar v Plané

Nedávno jsem se setkal s myšlenkou, zda byl v Plané, myšleno v Plané nad Berounkou či chcete-li nade Mží, která je součástí obce Hromnice, pivovar či nebyl. Zalistoval jsem tedy v literatuře pojednávající o pivovarech na severním Plzeňsku a zjistil, že Planá spadala pod kaceřovské panství, které pivem zásoboval výhradně panský pivovar v Kaceřově. Dle záznamů z roku 1558 se výslovně uvádí, že „v Plané rychtář panské pivo bere a šenkuje„. Pro vznik místího mpivovaru tedy rozhodně nebyla vhodná doba. A situace se nezměnila ani po bitvě na Bílé hoře, kdy majetek Gryspeků včetně zmínného kaceřovského panství byl konfiskován a následně roku 1622 darován plaskému klášteru. Ten však měl pivovar vlastní a tak ani v této době není pravděpodobné, aby v této oblasti vznikal další pivovar. Prameny uvádějí, že ještě v roce 1710 se v Kaceřově pivo vařilo. V roce 1785 byl však klášter v Plasích zrušen a osud pivovaru v Kaceřově je nejasný. Potud by se zdálo, že pro vznik pivovaru v Plané nebyly zrovna příznivé okolnosti.

Já však vždy říkám, že o každém ístu nejvíce vypoví dobové fotografie a mapy. Právě historické mapy podaly odpověď na položneou otázku. Na historické mapě III. vojenského mapování pořízeného pro Čechy v letech 1877-1880 je zachycen jihovýchodně od zdejšího kostela Nanebevzetí Panny Marie za jakousi roklí objekt označený „Bräuhaus“ tedy pivovar. Na II. vojenském mapování pořízeném v letech 1836-1852 však v této lokalitě nejsou zaznamenána žádné stavby. Pivovar v Plané tedy skutečně existoval a byl založen pravděpodobně někdy mezi lety 1852 až 1877. A ještě dodám, že v dané lokalitě se stavební objekty nacházejí dodnes.  Zbývá tedy již jen „dobádat“ kdy, kdo a s jakým úspěchem pivovar zřídil a za jakých okolností zanikl. Je celkem pravděpodobné, že vznik tohoto pivovaru mohl souviset s působením Metternichů na plaském panství. Dle jednoho z pramenů zde později snad existovala výroba limonád či sodovkárna. Ostatně podobný osud postihl i pivovar v nedalekých Plasích. To je však třeba, jak již bylo zmíněno, řádně probádat a ověřit.


Použitý výřez mapy:

© Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně – http://www.geolab.cz
© Ministerstvo životního prostředí ČR – http://www.env.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *