Pivovar Kladruby

Během návštěvy nového konventu bývalého benediktinského kláštera v Kladrubech jsme natrefili na zajímavé artefakty odkazující na pivovarnictví ve zdejším areálu. A tak jsem trochu popátral po osudu tohoto Zámeckého pivovaru a sladovny Kladruby.

Dochovaný artefakt z doby fungování pivovaru

Se stavbou pivovaru resp. s přestavbou nového klášterního konventu od Kyliána Ignáce Dienzenhofera bylo započato roku 1863 v době, kdy vlastníkem areálu i panství byl kníže Alfred II. Windischgrätz. Tím navázal  na historii vaření piva v Kladrubech táhnoucí minimálně od roku 1389, kdy město obdrželo výsady spojené s dovážením a čepováním piva. Díky knížecímu titulu nového majitele je tento pivovar někdy uváděn i jako „knížecí“. Zajímavostí pivovaru byly pivovarské sklepy, které vznikly zavezením části přízemí zeminou, neboť původní konvent nebyl podsklepen.  Avšak již v roce 1867 jsou budovány na jižní straně nové ledárny.

Pivovarské sklepy

Pivovar byl ve své době slušně prosperující s ročním výstavem 75.000 věder (cca 45.000 hl), později je udáván výstav 80.000 až 110.000 hl piva ročně. Mimo čepování piva v knížecí pivnici hotelu Stará pošta ve Stříbře, bylo toto pivo vůbec velmi populární na západě Čech, čepováno bylo dokonce v Praze či Vídni.

Z důvodu dobré prosperity byl pivovar dále rozšířen v západní části konventu o novou sladovnu. V severozápadní části mezi konventem a chrámem byl učiněn pokus o vybudování nových sklepů, avšak ani v hloupce 10 metrů nebylo nalezeno skalní podloží a tak sklepy byly nakonec v roce 1873 vybudovány zaklenuty v jižní části areálu.

V roce 1875 došlo k rozsáhlému požáru, za jehož oběť nejen střecha jižní části konventu, ale i komín, ledárna, sudy a mnoho dalšího vybavení pivovaru.

Dobová fotografie pivovaru. Zdroj: http://kladruby.euweb.cz

V době zdejšího působení jeho syna Alfréda III. Windischgrätze byly založeny nové kvasné sklepy.

Další osud pivovaru i celého panství už tak radostný nebyl. Po smrti Alfréda III. Windischgrätze připadlo panství Ludvíku Aladarovi z druhé maďarské windischgrätzké větve, který však o panství příliš nepečoval. Pivovar byl roku 1929 pronajat a později (snad roku 1935) prodán pivovaru ve Stodu, který zde zřídil sklady.

Použitá literatura a zdroje:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *