Nocí ke hvězdám

KLADRUBY ◦ TEPLÁ ◦ PLASY

26. a 27. července 2019

Nocí ke hvězdám jsme prostřednictvím některých významných západočeských klášterů putovali letos již poosmé. Těmi kláštery byly na počátku Kladruby a Plasy, které pojí působení geniálního architekta Jana Blažeje Satntiniho-Aichela. Od roku 2016 se připojil i klášter v Teplé, který s Kladruby pojí jméno jiného věhlasného architekta, Kryštofa Dientzenhofera, který se podílel na přestavbách obou těchto klášterů.


Smyslem putování je prostřednictvím úkolů a indicií rozluštit tajenku spojenou s těmito stavbami. Pokud návštěvník vyluští příslušnou část tajenky v jednom klášteře, obdrží odznak, který mu umožňuje bezplatný vstup do ostatních klášterů, tedy rozkrývání tajenky i tam.


Hledání v klášterech je umocněno i tím, že probíhá v podvečerních a nočních hodinách, vždy od sedmé večerní do půlnoci a v pátek a sobotu. Návštěvníkům se tak nabízí zcela neobvyklá až mystická atmosféra, kterou lze vyplnit nejen plněním úkolů a hledáním indicií, ale i tichým zamyšlením a vychutnáním duchovní atmosféry těchto míst.


My se letos odchýlili od našeho tradičního pořadí návštěv klášterů, tedy v pátek Kladruby a Teplá, a v sobotu Plasy, a začali v Teplé. Zdejší premonstrátský klášter ušel ze všech tří navštívených klášterů největší kus cesty za svou obnovou. Podařilo se zde nemalým nákladem rekonstruovat celé jižní křídlo kláštera, ve kterém dnes sídlí Hroznatova akademie dávající těmto unikátním prostorům smysluplné využití. Je to snad i proto, že tento areál je stále v rukou Kanonie premonstrátů Teplá. Oba ostatní kláštery, spravované státem, svojí renovací teprve velmi pozvolna procházejí. Nicméně procházet se nočním klášterním kostelem v Kladrubech jen za osvětlení svíček či konventem v Plasech je neopakovatelně mystické a inspirativní a lze jej každému jen doporučit.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *