Druhá emise pamětních dvacetikorun

Češi jsou bezesporu milovníci sběratelství, neboť jestli první emise pamětních dvacetikorun vyvolala zájem, pak ta druhá, vypuštěná do světa právě dnes, vyvolala zájem obří. V 7:30 kdy pokladna ČNB otvírá, dosahovala fronta zájemců v Plzni až na Klatovskou třídu ke Stanici mladých techniků, tedy nějakých bezmála 200 metrů!


A to už je ten zázrak. Pamětní dvacetikoruny s portréty Aloise Rašína, Karla Engliše a Viléma Pospíšila a stokorunová bankovka s pamětním přítiskem k 100. výročí měnové odluky.
Něco málo o mincích ze stránek ČNB:

K vytvoření výtvarných návrhů nových rubových stran 20 Kč mincí s portréty tří nejvýznamnějších meziválečných finančníků – Aloise Rašína, Viléma Pospíšila a Karla Engliše byl v září 2017 Českou národní bankou osloven autor obíhajících dvacetikorun akademický sochař Vladimír Oppl.
Kresebné návrhy hodnotila Komise pro posuzování návrhů na české peníze na svém jednání dne 4. ledna 2018 a doporučila autorovi převést do sádrových modelů z předložených variant po jednom návrhu od každé osobnosti. Sádrové návrhy 20 Kč mincí vzor 2019 s portréty Aloise Rašína, Viléma Pospíšila a Karla Engliše posuzovala komise 9. května 2018 a doporučila je k realizaci.
Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 24. května 2018 potvrdila rozhodnutí komise a schválila realizaci 20 Kč mincí vzor 2019 podle návrhů akademického sochaře Vladimíra Oppla.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *